Natuurlijk Montferland binnenkort weer actief online

Ja u leest het goed maar binnen afzienbare tijd is de website ‘Natuurlijk Montferland ‘ weer actief. Enige tijd werd er zo nu en dan iets gepubliceerd maar daar komt nu verandering in.

En dat is goed om te weten want dan heeft u als organisator, verenigingslid of anders de kans om activiteiten in onze regio aan een breed publiek kenbaar te maken. De opzet van deze website is namelijk alle activiteiten, bezienswaardigheden, nieuwtjes en interessante informatie over onze regio  te publiceren.

Er wordt nu hard gesleuteld om de website weer een nieuw jasje te geven door pagina’s aan te passen. Informatie rubrieken te verwijderen of aan te vullen en worden er gesprekken gevoerd om enkele adverteerders te vinden zodat ook de nieuwsredactie in de gelegenheid komt om reportages te maken van de diverse evenementen of andere items.

Binnenkort een nieuw bericht met hierin meer informatie over hoe u berichten al of niet voorzien van beeldmateriaal aan onze redactie kunt aanleveren.